Welkom!

Helaas.
2016 stond achter de schermen bol van de activiteiten om de stichting een stevige basis te kunnen geven. Nadat de ANBI-status was toegezegd, gingen we over tot het werven van bestuursleden die gezamenlijk de te verwachten aanvragen konden honoreren. Dat lukte niet, zoals gehoopt. Velen gaven aan Stichting MedHulp een warm hart toe te dragen, maar zich niet te willen conformeren aan medicatie als methylfenidaat. De conclusie kon eind 2016 dan ook niet anders zijn dan dat de stichting geen verder leven beschoren was.

We hebben onze uiterste best gedaan, maar de berichtgeving in de media m.b.t. ADHD-medicatie heeft in ons nadeel gewerkt. We hebben dan ook het resterende saldo gedoneerd aan Stichting ADHD Fund en Stichting MedHulp opgeheven.

We willen iedereen ontzettend bedanken voor het getoonde vertrouwen. Met name de vrijwilligers die in de beginfase bij Stichting MedHulp betrokken waren.

Met vriendelijke groet,

 

Barbara Siebelink-de Leeuw en André Siebelink
Voorzitter en Penningmeester